Produkcja

Produkcja Nasze wyroby Lean Manufacturing Muda Pobierz katalog wyrobów Pobierz folder Wtryskarki Prasy PVD Coating OEE
Muda
Montaż lamp samochodowych
Montaż lamp samochodowych
Metalizacja próżniowa
Metalizacja próżniowa
Zrozumieć marnotrawstwo.

Muda - to jedno japońskie słowo muszą znać wszyscy.

Muda oznacza marnotrawstwo, a w szczególności wszelką działalność, która wymaga nakładów pracy, a nie tworzy wartości.

Tak, więc muda to: usterki wymagające naprawy, produkcja rzeczy, których nikt nie potrzebuje, w efekcie, czego rosną zapasy i sterty niesprzedanych towarów; etapy procesu technologicznego, które
w rzeczywistości są niepotrzebne; przemieszczanie się pracowników
i transport towarów z miejsca na miejsce, bez żadnego celu; ludzie
stojący przy kolejnej operacji produkcyjnej i czekający, ponieważ wcześniejsza operacja nie dostarczyła im tego, czego potrzebują;
towary i usługi, które nie spełniają oczekiwań klienta.

Muda jest wszędzie. Potwierdza to nawet najbardziej pobieżna obserwacja tego, co dzieje się w każdym przeciętnym przedsiębiorstwie.

Na szczęście istnieje potężne antidotum na muda: odchudzone myślenie. Umożliwia ono określenie wartości, uporządkowanie czynności tworzących wartość w optymalnej kolejności, przeprowadzenie tych czynności bez zakłóceń wtedy, kiedy jest na nie zapotrzebowanie oraz coraz efektywniejsze ich wykonanie. Odchudzone myślenie daje możliwość,
aby robić coraz więcej wykorzystując coraz mniej – mniej ludzkiego wysiłku, mniej urządzeń, mniej czasu i mniej miejsca – i jednocześnie zbliżać się do osiągnięcia celu, jakim jest dostarczenie klientom dokładnie tego, czego chcą.

Siedem typów marnotrawstwa:

1 Nadprodukcja
Produkcja zbyt wiele i zbyt szybko.
W rezultacie niewłaściwy przepływ informacji lub materiałów oraz zapasy.
2 Wady/Błędy/Braki
Częste błędy pracowników biurowych, problemy z jakością produktu, dostawy wadliwych materiałów.
3 Zbędne zapasy
Nadmierne zapasy i opóźnienia informacji lub dostaw. W rezultacie nadmierne koszty i niewłaściwa obsługa klienta.
4 Niewłaściwe metody Wytwarzania
Zastosowanie niewłaściwych narzędzi, procedur, metod, często w sytuacji gdy prostsze może być bardziej efektywne.
5 Nadmierny transport
Zbędny ruch ludzi, informacji lub materiałów. W rezultacie zmarnowany czas, wysiłek i rosnące koszty.
6 Przestoje
Długie okresy bezczynności ludzi, informacji lub materiałów. W rezultacie niewłaściwe przepływy i długie cykle produkcyjne.
7 Zbędny ruch
Niewłaściwa organizacja stanowisk pracy, Wynikająca z nie ergonomicznego zagospodarowania przestrzeni roboczej.

Trzy typy czynności
Rozważając problem marnotrawstwa należy zacząć od zdefiniowania trzech typów czynności zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa (łańcucha wartości).
 1. Czynności dodające wartość: te czynności, które z punktu widzenia klienta, powodują zwiększenie wartości produktu lub usługi.
 2. Niezbędne czynności niedodające wartości: te czynności, które z punktu widzenia klienta nie powodują zwiększenia wartości produktu lub usługi, ale są niezbędne dopóki nie nastąpi radykalna poprawa strumienia wartości. Ten typ marnotrawstwa jest trudniejszy do wyeliminowania w krótkim czasie i powinien znaleźć się w celach długoterminowych.
 3. Czynności niedodające wartości: te czynności, które z punktu widzenia klienta, nie powodują zwiększenia wartości produktu lub usługi i są zbędne nawet przy obecnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czynności te są marnotrawstwem i dlatego powinny być natychmiast albo w krótkim czasie wyeliminowane. Przykład: transfer produktu z kontenera jednego rodzaju do innego tylko po to by łatwiej go było przemieszczać.
Proporcje między tymi trzema typami czynności w przedsiębiorstwach, które nie wdrażają koncepcji lean:
W fizycznym otoczeniu produktu (tj. produkcja, logistyka):
 • 5% czynności dodające wartości,
 • 35% niezbędne czynności niedodające wartości,
 • 60% czynności niedodające wartości.
W informacyjnym otoczeniu produktu (tj. biuro, dystrybucja, handel):
 • 1% czynności dodające wartości,
 • 50% niezbędne czynności niedodające wartości,
 • 49% czynności niedodające wartości.
Przedsiębiorstwa dążące do stanu lean koncentrują się na usuwaniu marnotrawstwa zarówno wewnątrz jak i pomiędzy firmami. Ma to ogromne znaczenie dla strumienia lean. Udoskonalona produktywność prowadzi do odchudzenia operacji, które z kolei stale są doskonalone pod względem jakości i eliminacji marnotrawstwa.

Systematyczne atakowanie marnotrawstwa jest równoznaczne
z systematycznym szturmem na czynniki powodujące niską jakość
i podstawowe problemy związane z zarządzaniem
przepływem strumienia.

Na podstawie:
 1. Jaemes P. Womack, Daniel T. Jones: „Odchudzanie firm”, CIM Warszawa, 2001
 2. Mike Rother, Jon Shook: „Naucz się widzieć. Eliminacja marnotrastwa poprzez mapowanie strumienia wartości”, WCTT, Wrocław, 2002
 3. Peter Hines, David Taylor: „Kierunek – organizacja Lean”, LeanQ Centrum, Gdańsk, 2003

O firmie | System jakości | Potencjał badawczy | Oferta | Praca | Kontakt
Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
copyright © 2007-2016 SUNGSAN-ZEM
projekt: DEOS