Kontakt

Dane teleadresowe

SZP PLAST INDUSTRIES sp. z o.o. sp.k.
ul. Bema 2, 19-300 Ełk
tel. +48 87 621 69 43
office@szp.com.pl

Sekretariat zarządu
tel. +48 87 621 69 43
Monika.Rutkowska@szp.com.pl

Zakupy, sprzedaż i marketing
tel. +48 691 600 699
Artur.Mik@szp.com.pl

Księgowość i kadry
tel. +48 885 313 330
Lucyna.Garbina@szp.com.pl

Zarządzanie jakością
tel. +48 887 202 822
Piotr.Pawelek@szp.com.pl

Utrzymanie ruchu
tel. +48 603 912 354
Adam.Rydzewski@szp.com.pl

Dane o działalności gospodarczej

SZP PLAST INDUSTRIES sp. z o.o. sp.k.

D&B D-U-N-S®: 422178509

Siedziba i adres:
ul. Bema 2, 19-300 Ełk, Polska

Telefon (Centrala): +48 87 621 69 43
E-mail: office@szp.com.pl
WWW: www.szp.com.pl

Zarząd Spółki:
Andrzej Brzeziński – Prezes Zarządu
Dariusz Radzikowski – Członek Zarządu
Elżbieta Drużba – Członek Zarządu

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000631990
NIP: 848-14-99-513
REGON: 790308074

Kapitał zakładowy: 2.051.999,04 zł

Powrót do góry