Laboratorium

W swoich laboratoriach wykonujemy badania fotometryczne, trwałościowe, odpornościowe oraz kalibrację narzędzi kontrolno-pomiarowych.

Badania, pomiary i kalibracje są wykonywane przez kompetentną kadrę o dużym doświadczeniu i motywacji.

Dostępny sprzęt i wyposażenie badawcze m in.

Kula Ulbrichta

Kula Ulbrichta

Badania wyrobów:

 • pełnowymiarowy (25 m) tunel fotometryczny przystosowany do wszystkich typów badań i pomiaru rozsyłu oraz światłości,
 • kula Ulbrichta – wzorcowania i badania żarówek,
 • kolorymetr – pomiar współrzędnych trójchromatycznych koloru światła,
 • komora spalania – pomiar prędkości rozprzestrzeniania się płomienia,
 • komory termiczne – badania odporności na ciepło i starzenie cieplne,
 • komora klimatyczna – szoki temperaturowe, odporność na oddziaływanie zimna oraz wilgoci,
 • komora mgły solnej – badania odporności korozyjnej,
 • komora deszczowa – badania szczelności lamp.

Badania materiałów:

 • plastometr – badania współczynnika płynięcia tworzyw,
 • piec Vicat’a – badania temperatury mięknienia tworzyw,
 • młot Izoda – badania udarności tworzyw,
 • twardościomierz Rockwell’a – badania twardości tworzyw,
 • tłoczność blach i taśm metodą Erichsena,

Badania przyrządów kontrolno-pomiarowych

 • termometry
 • higrometry
 • przymiary
 • suwmiarki
 • szczelinomierze
 • wagi
 • stopery

Potencjał badawczy

Wyszkolona kadra oraz zaplecze techniczne

Powrót do góry