Polityka zintegrowana

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Jakość, Środowisko, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

WIZJA

Być globalnie preferowanym dostawcą wartości.

MISJA

Ciągłe doskonalenie w rozwiązywaniu problemów naszych Klientów, aby wciąż dostarczać im wyroby i usługi spełniające wszystkie wymagania.

Spółka SZP PLAST INDUSTRIES w Ełku, producent komponentów z tworzyw sztucznych oraz oświetlenia dla przemysłu motoryzacyjnego, dążąc do doskonałości w dostarczaniu Klientom wyrobów wysokiej jakości, na czas i w optymalnej cenie, zobowiązuje się do realizacji celów biznesowych z poszanowaniem otaczającego środowiska oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

W tym celu:

  • Identyfikujemy potrzeby i wymagania Klientów oraz stron zainteresowanych dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wyrobu.
  • Rozwijamy firmę i umacniamy pozycję godnego zaufania i rzetelnego partnera.
  • Analizujemy ryzyka i szanse.
  • Tworzymy przyjazne i bezpieczne środowisko pracy.
  • Ciągle doskonalimy wyroby, procesy i obszary działania.
  • Spełniamy wymagania prawa środowiskowego, jako punkt wyjścia do zmniejszania zanieczyszczenia otoczenia, szczególnie w zakresie gospodarki energią i odpadami jak również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy jest elementem strategii zarządzania firmą. W ramach tej strategii wdrożyliśmy i utrzymujemy Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Podstawą naszego sukcesu jest odpowiedzialność, zaangażowanie, wiedza, kompetencje i współdziałanie Załogi, dlatego inicjujemy i wspieramy działania mające na celu zwiększanie kwalifikacji, świadomości i motywacji Pracowników.

Niniejsza Polityka jest ogólnie dostępna i zakomunikowana stronom zainteresowanym.

W imieniu wszystkich Pracowników przyjmuję odpowiedzialność za realizację zobowiązań zawartych w niniejszej Polityce wraz z zapewnieniem na ten cel odpowiednich zasobów.

Andrzej Brzeziński – Prezes Zarządu

Ełk, dnia 31-05-2021 r.

Systemy jakości

Planujemy i weryfikujemy procesy technologiczne

Powrót do góry