Polityka zintegrowana

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Jakość, Środowisko, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Odpowiedzialność Społeczna

WIZJA

Być globalnie preferowanym dostawcą wartości.

MISJA

Dostarczać wyroby i usługi spełniające wszystkie wymagania.

Spółka SZP PLAST INDUSTRIES w Ełku, producent komponentów z tworzyw sztucznych oraz oświetlenia dla przemysłu motoryzacyjnego, dążąc do doskonałości w dostarczaniu wyrobów i usług wysokiej jakości, na czas i w optymalnej cenie, zobowiązuje się do realizacji celów biznesowych, spełniania wymagań społecznych, poszanowania otaczającego środowiska oraz do zapobiegania urazom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

W tym celu:

  • Identyfikujemy potrzeby i wymagania Klientów oraz stron zainteresowanych dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wyrobu.
  • Umacniamy pozycję godnego zaufania i rzetelnego partnera.
  • Analizujemy ryzyka i szanse.
  • Tworzymy przyjazne i bezpieczne środowisko pracy, eliminujemy zagrożenia i ograniczamy ryzyka.
  • Ciągle doskonalimy wyroby, procesy i systemy zarządzania.
  • Spełniamy wymagania prawa środowiskowego, jako punkt wyjścia do zmniejszania zanieczyszczenia otoczenia, szczególnie w zakresie gospodarki energią i odpadami jak również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich wymogów normy SA8000, respektowania instrumentów międzynarodowych, przestrzegania prawa oraz innych wymagań.

 Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy i odpowiedzialnością społeczną jest elementem strategii zarządzania firmą. W ramach tej strategii wdrożyliśmy i utrzymujemy Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 oraz SA8000.

Podstawą naszego sukcesu jest odpowiedzialność, zaangażowanie, wiedza, kompetencje, konsultacje i współudział Pracowników, dlatego inicjujemy i wspieramy działania mające na celu zwiększanie kwalifikacji, świadomości i motywacji Załogi.

Niniejsza Polityka jest ogólnie dostępna i zakomunikowana stronom zainteresowanym.

W imieniu wszystkich Pracowników przyjmuję odpowiedzialność za realizację zobowiązań zawartych w niniejszej Polityce wraz z zapewnieniem na ten cel odpowiednich zasobów.

Ełk, dnia 15-04-2024 r.                                                                                           (-) Andrzej Brzeziński – Dyrektor Generalny

Systemy jakości

Planujemy i weryfikujemy procesy technologiczne

Powrót do góry