Polityka zintegrowana

System Zarządzania Jakością obejmuje projektowanie, produkcję i dostarczanie podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego, w szczególności oświetlenia samochodowego i jest zgodny z wymaganiami Specyfikacji Technicznej ISO/TS 16949:2009 oraz szczególnymi wymaganiami naszych Klientów.

System Zarządzania Jakością jest oparty na realizowanych w firmie procesach, co zapewnienia skuteczne i efektywne funkcjonowanie.

Przebieg procesów jest zaplanowany i weryfikowany, a procesy uznane za kluczowe są udokumentowane w postaci procedur systemowych.

Firma posiada certyfikowany System Jakości zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO/TS 16949:2009. Certyfikaty wydała renomowana firma BSI.

System ciągłych szkoleń i doskonalenia powodują, że nasza kadra zna i stosuje najnowsze narzędzia jakościowe. Wielostopniowy system samokontroli wspierany przez odbiorcze kontrole inspekcyjne, wspomagane analizą statystyczną, gwarantują niezbędny poziom jakości.

Stosujemy sprawdzone i atestowane materiały i komponenty. Współpracujemy z solidnymi dostawcami reprezentującymi stały i wysoki poziom jakości.

Poprzez ocenę i wsparcie systemów jakości uczestniczymy w ich rozwoju i obniżce kosztów w całym łańcuchu dostaw.

Profesjonalizm, podejście procesowe oraz ciągłe doskonalenie stały się naszym znakiem rozpoznawczym.

„Myśląc o biznesie, myślimy o jakości”

Spółka Sungsan-ZEM Polska, producent oświetlenia samochodowego, dążąc do doskonałości w dostarczaniu Klientom wyrobów wysokiej jakości, na czas i w optymalnej cenie, zobowiązuje się do realizacji celów biznesowych z poszanowaniem otaczającego środowiska.

W tym celu:

  • Precyzyjnie identyfikujemy potrzeby i wymagania Klientów i stron zainteresowanych dla zapewnienia jakości wyrobu na każdym etapie działalności firmy.
  • Rozwijamy firmę i umacniamy jej pozycję, jako godnego zaufania i rzetelnego partnera.
  • Tworzymy przyjazne i bezpieczne środowisko pracy.
  • Ciągle doskonalimy wyrób, procesy i obszary działania.
  • Spełniamy wymagania prawa środowiskowego, jako punkt wyjścia do zmniejszania zanieczyszczenia otoczenia, szczególnie w zakresie gospodarki energią i odpadami.

Zarządzanie jakością i środowiskiem jest elementem kompleksowej strategii zarządzania firmą. W ramach tej strategii wdrożyliśmy i utrzymujemy Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami ISO 9001 i ISO/TS 16949 (zarządzanie jakością) oraz ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe).

Podstawą naszego sukcesu jest odpowiedzialność, zaangażowanie, kompetencje i współdziałanie całej Załogi, dlatego inicjujemy i wspieramy działania mające na celu zwiększenie kwalifikacji, świadomości i motywacji Pracowników.

Niniejsza Polityka jest publicznie dostępna. Nasi Partnerzy i Pracownicy zostali z nią zapoznani. Za wdrożenie i realizację zawartych w niej zobowiązań i wytycznych, odpowiedzialność, w imieniu wszystkich Pracowników, przyjmuje Zarząd firmy.

Andrzej Brzeziński – Prezes Zarządu

Ełk, dnia 18-03-2009 r.

Systemy jakości

Planujemy i weryfikujemy procesy technologiczne

Powrót do góry